Bestyrelsen i Kreds 35

01-01-2018
Generalforsamling 19/2-2017
Generalforsamlingen kreds 35 den 19.2.2018kl. 19.30 i kredsens klubhus
A. Valg af dirigent
B. Valg af stemmetællere
C. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
D. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
og meddelelse af ansvarsfrihed.
E. Indkomne forslag
F. Valg
1. Valg af Kasser
Valg af Sekretær
2. Valg af 1. suppleant
3. Valg af 2. suppleant
4. valg af revisor
5. valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabet
G. Eventuelt

Opslag pr. 19/2-2017

Medlemsaktier købt i efterår 2015, har pr. 2/1-2018 pålydende værdi på 0,-Dkr og kan derfor ikke indløses efter denne dag.

Venlih hilsen Bestyrelsen i Kreds 35

 

Formand: Flemming Larsen

Mobil: 2088 5286

Email: F.B.L@mail.dk

 

Kasserer: Åse Svedal

Mobil: 2892 2516

 

Sekretær: Michelle Jønsson

Telefon: 3031 3596

 1.Suppleant: Susan Johansen

 2.Suppleant: Morten Dinesen 

 

Nordea: Reg. 2021 Konto. 8979466839

Webmaster: Anders Ejstrup Sørensen

Indlæg modtages på Redningshunde@mail.dk