Bestyrelsen i Kreds 35

Generalforsamlingen kreds 35 den 11.2.2019kl. 19 i kredsens klubhus

A.  Valg af dirigent

B.  Valg af stemmetællere

C.  Formandens beretning fremlægges til godkendelse

D.  Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

og meddelelse af ansvarsfrihed.

E. Indkomne forslag

F. Valg

     1.  Valg af Formand(Flemming Larsen mod tager genvalg )

     2. Valg af 1. suppleant

     3. Valg af 2. suppleant

     4. valg af revisor

     5. valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabet  

G.  Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

Opslag pr. 19/2-2017

Medlemsaktier købt i efterår 2015, har pr. 2/1-2018 pålydende værdi på 0,-Dkr og kan derfor ikke indløses efter denne dag.

Venlih hilsen Bestyrelsen i Kreds 35

 

Formand: Flemming Larsen

Mobil: 2088 5286

Email: F.B.L@mail.dk

 

Kasserer: Åse Svedal

Mobil: 2892 2516

 

Sekretær: Michelle Jønsson

Telefon: 3031 3596

 1.Suppleant: Susan Johansen

 2.Suppleant: Morten Dinesen 

 

Nordea: Reg. 2021 Konto. 8979466839

Webmaster: Flemming Larsen

Indlæg modtages på f.b.l@mail.dk